MAOL-ESPOO ry. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS / ESITYSLISTA

Aika: ti 23.9.2008 klo 18.00

Paikka: Orion, Orionintie 1 A, Espoo

 

I. Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen.

 

II. Varsinaiset kokousasiat

6. Käsitellään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

7. Käsitellään tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Määrätään puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot alkaneelle toimintavuodelle.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus alkaneelle toimintavuodelle.

10. Valitaan kerholle puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

11. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet.  Erovuorossa Anu Penttilä, Kyösti Blinnikka ja Paula Ojutkangas..

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.

13. Valitaan liittokokousedustajat alkaneelle toimintakaudelle.

14. Muut asiat.

15. Kokouksen päättäminen.

 

MAOL Espoon kerhon hallituksen puolesta

 

_______________________________

Kyösti Blinnikka, sihteeri