LUMA-keskuksen klubitoiminta

Lämmin tervehdys!

Ohessa LUMA-keskuksen tiedote opettajille nuorten klubitoiminnasta yliopistolla.

Ensimmäinen matematiikan klubi-ilta on 24.2 klo 18-20,
ensimmäinen kemian klubikerta to 5.3 klo 15-17,
ensimmäinen tietojenkäsittelytieteen klubikerta ke 4.3 klo 15-17 ja
ensimmäinen fysiikan klubikerta 31.3 klo 15-17.

Ks. alla tarkemmat tiedot.

Olisi upeaa, jos saisimme joka klubi-iltaan runsaasti oppilasryhmiä opettajan johdolla tai oppilaita ilman opettajaa. Toiminta on maksutonta.

Ilmoittautuminen on viikkoa ennen e-lomakkeella (ks. klubikohdittain oma). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Opettaja voi ilmoittaa ryhmän kerralla.

Jos klubi-iltoihin saamme nuoria mukaan, niin tarkoitus on jatkaa sitä vuodesta toiseen. Toivomme, että voimme tukea matemaattisten aineiden opetusta tällä tavoin.

iloisin yhteistyöterveisin, Maija Aksela

—————————————————————————-

UUTTA: KLUBI-TOIMINTAA MATEMAATTISISSA AINEISSA

Nuorissa on tulevaisuus! LUMA-keskus aloittaa uuden klubi-toiminnan tukeakseen nuorten kiinnostusta luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan sekä aiheen opiskelua.

Klubikertoja on jokaisesta oppiaineesta kuusi kertaa vuodessa. Klubit ovat maksuttomia ja niissä on tarjoilua. Ne on tarkoitettu pääosin nuorille, mutta tilaisuuksiin on lämpimästi tervetulleita myös opettajat ja ohjaajat luokkiensa tai ryhmiensä kanssa.

Ota klubit osaksi opetustasi. Varmaan keksit useita tapoja sen toteuttaa. Hyviksi tavoiksi muualla on koettu seuraavat tavat: kannustaminen aktiivisuuspisteillä, kurssin osasuorituksella ja soveltavan kurssin merkinnällä.

Laitokset antavat aktiivisuudesta myös opintopisteen, jos nuori osallistuu kouluvuosien aikana kuusi kertaa ko. klubin tilaisuuteen ja kirjoittaa siitä lyhyen raportin (1-2 A4). Sen pystyy hyödyntämään yliopisto-opintojen alkaessa.

LUMA-keskus antaa LUMA-diplomin aktiivisille klubiosallistujille, josta voi olla hyötyä esim. kesätyöpaikkoja hakiessa. Raportit lähetetään osoitteeseen luma-keskus@helsinki.fi.

—————————————————-

Klubit esitellään seuraavassa aakkosjärjestyksessä:

Gadolin -klubi kemiasta nuorille

Maaliskuussa 5.3 klo 15.00-17.00 käynnistyy Helsingin yliopiston kemian laitoksella 13-19-vuotiaille nuorille tarkoitettu maksuton kemiaklubi.

Klubi tarjoaa kohtauspaikan, jossa nuoret pääsevät tutustumaan tutkijoihin ja ajankohtaiseen tutkimukseen, keskustelemaan ja kysymään tutkijoilta, kuulemaan alan opiskelusta, kemian kansainvälisestä toiminnasta sekä tapaamaan muita nuoria.

Ensimmäisen kerran aiheena 5.3 on Mikroelektroniikka, nanoteknologia, biojalostamo – mitä yhteistä? Kaikki ovat nykyisiä epäorgaanisen kemian tutkimusalueita!

Illan päätähtinä ovat Suurin suomalainen kemisti äänestyksessä kolmanneksi äänestetty Professori Markku Leskelä (ks. http://www.kemia-lehti.fi/pdf/markkuleskela.pdf) ja hänen tutkimusryhmänsä nuoret tutkijat kemian laitoksen epäorgaanisen kemian laboratoriosta.

Luvassa on mielenkiintoinen klubi-ilta demoineen! Mahdollisuus myös vierailla modernissa tutkimuslaboratoriossa.

Klubiemäntänä ja -isäntänä toimivat opiskelijat Jenni Västinsalo ja Veli-Matti Vesterinen Kemian opetuksen keskuksesta, Kemmasta, joka koordinoi Gadolin-klubia. Nuoret juontavat tilaisuuden ja järjestävät tarjoilun.

Klubin yhteistyökumppaneihin kuuluvat Suomen Kemian Seura, Suomalaisten Kemistien Seura, Kemianteollisuus ry ja Kemia-lehti. Lisätietoja klubitoiminnasta saa osoitteesta www.helsinki.fi/luma tai Maija Akselalta (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Yhteystiedot: Kemian laitos, Kumpulan tiedekampus, http://www.helsinki.fi/kemia/info/yhteystiedot.htm

Ilmoittautuminen 5.3 klo 15.00-17.00 tilaisuuteen viikkoa ennen eli 26.02.09 mennessä oheisella e-lomakkeella:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/14182/lomake.html

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Opettaja tai ohjaaja voi ilmoittaa ryhmän kerralla. Iloa kemiasta!

HUOM! Seuraava klubi-ilta on 14.4 ja sen päätähtinä ovat prof. Heikki Tenhu polymeerikemian laboratoriosta ja hänen tutkimusryhmänsä nuoret tutkijat aiheella: Älykkäät ja hybridimateriaalit. Uutta syntetiikkaa, uusia ominaisuuksia!

——————————————————————————-

Kondensaattori-klubi fysiikasta nuorille

Tiistaina 31.3. klo 15-17 on ensimmäinen fysiikan klubi-ilta 13-19-vuotaille nuorille.

Röntgenlaser paljastaa aineen mikromaailman salaisuudet! Klubin päätähtenä ovat professori Keijo Hämäläinen Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta ja hänen tutkimusryhmänsä nuoret tutkijat. Huippututkija Hämäläinen (ks. http://www.helsinki.fi/~khamalai/) kertoo suurten hiukkaskiihdyttimien ja tulevien röntgenlasereiden käytöstä materiaalin tutkimuksessa. Tule kuulemaan, kuinka nanomagneettien tai biologisten rakenteiden salaisuudet paljastuvat!

Nuoret fysiikan tutkijat kertovat lisäksi omasta opiskelustaan, urastaan, tutkimustyöstään ja erityisesti tutkimuksesta kansainvälisissä suurhankkeissa. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus tutustua fysiikan laitoksen tutkimuslaboratorioihin. Tarjoilua!

Ks. yhteystiedot: Fysiikan laitos, Kumpulan tiedekampus, http://www.physics.helsinki.fi/

Ilmoittautuminen 31.3 klo 15.00-17.00 tilaisuuteen viikkoa ennen eli 24.02.09 mennessä oheisella e-lomakkeella:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/14183/lomake.html

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Opettaja tai ohjaaja voi ilmoittaa ryhmän kerralla. Iloa fysiikasta!

Lisätietoja klubitoiminnasta saa osoitteesta www.helsinki.fi/luma ja fysiikan Kondensaattori-keskuksen koordinaattorilta Antti Lahertolta (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

——————————————————————————

Summamutikka-klubi matematiikasta nuorille

Matematiikan Summamutikka-keskus käynnistää 24.2.2009 klo 18.00-20.00 (Sali C123) uuden pääasiassa lukiolaisille suunnatun klubitoiminnan. Myös peruskoulun yläluokkien oppilaat (sekä matematiikan opettajat) ovat tervetulleita paikalle. Noin kerran kuukaudessa järjestettävässä klubi-illassa matematiikasta tai tilastotieteestä kiinnostuneilla lukiolaisilla on tilaisuus tavata toisiaan sekä tutustua johonkin kiinnostavaa tutkimusalaan paikalle kutsutun erikoisvieraan opastuksella. Tilaisuuden juontavat emäntä ja isäntä, joina toimii matematiikan ja tilastotieteen laitoksen opiskelijoita.Tarjoilua!

Ensimmäisessä tapaamisessa erikoisvieraana on laitoksen johtaja, kansainvälisestikin kuuluisa tiedemies, professori Mats Gyllenberg. Hänen erikoisalaansa on matematiikan soveltaminen biologiaan.

Yhteystiedot: matematiikan ja tilastotieteen laitos, Kumpulan tiedekampusus, http://mathstat.helsinki.fi/

Ilmoittautuminen 24.02 klo 18.00-20.00 olevaan tilaisuuteen viikkoa ennen eli 17.02.09 mennessä oheisella e-lomakkeella:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/14184/lomake.html

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Opettaja tai ohjaaja voi ilmoittaa ryhmän kerralla. Iloa matematiikasta ja tilastotieteestä!

Lisätietoja klubitoiminnasta saa osoitteesta www.helsinki.fi/luma ja matematiikan Summakeskuksen koordinaattorilta Thomas Vikbergiltä (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

——————————————————————————

TT-klubi tietojenkäsittelytieteestä nuorille

Tule mukaan uuteen TT-klubitoimintaan!

Ensimmäisellä kerralla 4.3. klo 15-17 päätähtenä ovat tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori ja huippututkija Hannu Toivonen sekä hänen tutkimusryhmänsä nuoret tutkijat aiheenaan Dataa ja datan louhintaa.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos on tunnettu korkeatasoisesta tutkimuksesta ja opetuksestaan. Opetus on monipuolista niin sisällöiltään kuin muodoiltaankin, ja sitä kehitetään ennakkoluulottomasti. Tunnustuksena opetuksen erinomaisuudesta opetusministeriö onkin valinnut tietojenkäsittelytieteen laitoksen valtakunnalliseksi yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi vuodesta 2007 lukien.

Yhteystiedot: Tietojenkäsittelytieteen laitos, Kumpulan tiedekampus, http://www.cs.helsinki.fi/

Ilmoittautuminen 04.03.09 klo 15-17 olevaan tilaisuuteen viikkoa ennen eli 25.02.09 mennessä oheisella e-lomakkeella:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/14185/lomake.html

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Opettaja tai ohjaaja voi ilmoittaa ryhmän kerralla. Iloa tietojenkäsittelytieteestä!

Lisätietoja klubitoiminnasta saa osoitteesta www.helsinki.fi/luma ja yhteyshenkilöltä Jaakko Kurhilalta (etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi).

—————————————————————————-