MAOL-ESPOO ry. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 11.9.2013

MAOL-ESPOO ry. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS / ESITYSLISTA

Aika: keskiviikko 11.9.2013 klo 17

Paikka: Tilastokeskus, Työpajankatu 13, 00580 Helsinki

I. Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen.

II. Varsinaiset kokousasiat

6. Käsitellään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

7. Käsitellään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen

vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

tilivelvollisille.

8. Määrätään puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot ja

matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot alkaneelle toimintavuodelle.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus

alkaneelle toimintavuodelle.

10. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet. Erovuorossa Sanna-

Riikka Kirkkala ja Jani Koistiola.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.

13. Valitaan liittokokousedustajat alkaneelle toimintakaudelle.

14. Muut asiat.

15. Kokouksen päättäminen.