Toimintakertomus kaudelta 2012-2013

 

 

 

MAOL-Espoo ry

Toimintakertomus kaudelta 2012-2013

 

MAOL-kerhon toiminnan tavoitteena on järjestää koulutus- ja virkistystilaisuuksia jäsenilleen. Matemaattisten aineiden opettajien työtä tuetaan myös välittämällä tietoa heille suunnatuista sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla järjestettävistä koulutustilaisuuksista, matkoista ym. Taloudellisten resurssien mukaan tuetaan oppilastoimintaa jakamalla palkintoja ja stipendejä.

 

Kerho tarjoaa tilaisuuden verkostoitua muiden koulujen opettajien kanssa ja avaa näin mahdollisuuksia erilaisiin yhteistyökuvioihin. Lisäksi tehdään yhteistyötä monien tahojen kanssa, esimerkiksi muiden pääkaupunkiseudun kerhojen, yritysten sekä kuntapäättäjien.

 

 

 

1.      Informaatio eri tilaisuuksista hoidettiin pääasiassa sähköisellä kerhokirjeellä ja kerhon kotisivun ilmoituksilla. Kerhokirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana 11 kappaletta. Kerhokirjeet lähetettiin sähköpostilistan avulla kerhon jäsenien tiedossa oleviin sähköpostiosoitteisiin. Osoitteita listassa on 121 kappaletta. Kerhokirjeet olivat luettavissa myös kerhon kotisivulla www.maol-espoo.fi.

 

Kerholaisia tiedotettiin pääMaolin kerhopostista, joka on luettavissa liiton nettisivuilta, ja kerhoposti välitettiin eteenpäin niille kerholaisille, jotka sen toivoivat saavansa omaan sähköpostiinsa.

 

 

2.      Vuosikokous pidettiin keskiviikkona 26.9.2012 ABB:n fysiikan työpajassa Helsingissä, osoitteessa Strömbergintie 1 D. Paikalla oli 13 kerhon jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin normaalit vuosikokousasiat. Samassa yhteydessä ABB:n edustajat tarjosivat opettajille tilaisuuden tutustua oppilasryhmien käytössä oleviin tutkimuslaitteistoihin.

 

Piia Pelander valittiin kerhon puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi (2012-1013 ja 2013-2014).

 

Kerhon hallituksen kokoonpanoksi toimikaudelle 2012-2013 tuli

Piia Pelander, puheenjohtaja

Miia Muurinen, varapuheenjohtaja

Sanna-Riikka Kirkkala, sihteeri

Paula Ojutkangas, rahastonhoitaja

Jani Koistiola, tiedottaja

 

Toimintakauden aikana oli seitsemän hallituksen kokousta.

 

3.      Elokuussa 2013 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli kerhossa 156. Vastaavaan aikaan vuonna 2012 maksaneita jäseniä oli 157 eli 1 jäsen enemmän.

 

4.      Kerhon edustus MAOL:n liittokokouksissa:

     

      Syysliittokokouksessa 17.11.2012kaksi edustajaa:Piia Pelander ja Jani Koistiola

      Kevätliittokokouksessa la 20.4.2013 viisi edustajaa:Piia Pelander, Sanna-Riikka Kirkkala, Jani       Koistiola, Miia Muurinen ja Paula Ojutkangas

 

5.      Kerholla ei ollut edustusta MFKA:n yhtiökokouksessa.

 

6.      Kerho järjesti toimintavuoden aikana seuraavat tilaisuudet:

 

      Jousiammuntaan tutustuminen Tapiolassa jousiammuntakerho Robin Hoodin tiloissa ja ruokailu                Tapiola Gardenissa pe 30.11.2012: kerho kustansi jousiammuntaosuuden, 11 osallistujaa.

 

      Kevätpäivien 2014 suunnittelu- ja ideointi-ilta Tapiolan koululla ke 16.1.2013: 10 osallistujaa.

 

      Legorobotiikkaa Vanttilan koululla to 7.2.2013 yhteistyönä Innokas-hankkeen ja Tevellan   kanssa: 18 osallistujaa.

 

      Elektroniikkakoulutus LUMART-laboratorioissa ma 18.3.2013 yhteistyössä Aalto-yliopiston       LUMA-keskuksen kanssa: 15 osallistujaa.

 

      Heurekan kerhoilta to 25.4.2013 yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kerhojen sekä Tevellan ja       pääMaolin kanssa: 72 osallistujaa.

 

 

Kerho on välittänyt tietoa muiden pääkaupunkiseudun kerhojen tilaisuuksista, joihin Espoon kerhon jäsenillä on myös ollut mahdollisuus osallistua.

 

 

7.      Kerho kustansi halukkaille yläkouluille MAOL:n taulukkokirjat oppilaspalkinnoiksi menestyksestä yläkoulun matematiikkakilpailussa. Taulukkokirjoja lähetettiin yhteensä 16 kpl.

 

8.      Kerho myönsi matemaattisissa aineissa erinomaisesti menestyneille ylioppilaille neljä stipendiä, Stipendit myönnettiin lukioilta lähetettyjen hakemuksen perusteella.

 

      Stipendin saivat:

                    Mika Muhonon, Olarin lukio                    100 €

                    Ville Jämsä, Etelä-Tapiolan lukio             100 €

                    Sauli Miettinen, Haukilahden lukio         50 €

                    Niko Oinonen, Porkkalan lukio                50 €

 

9.      Kerhon jäsen Paula Ojutkangas (Nöykkiön koulu) sai kerhon esityksestä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kannustuspalkinnon.

 

 

10.  Edustus ja muistaminen: Piia Pelander ja Anni Närvänen osallistuivat MAOL-Vantaa ry:n 40-vuotishistoriikin julkistamistilaisuuteen ja Vantaan kerhoa muistettiin lahjatilin kautta 100 €:lla.