Toimintasuunnitelma vuodelle 2013-2014

 

 

 

 

MAOL-ESPOO ry

 

Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2013-2014

 

 

 

Yleistä

 

Pääkaupunkiseudun kerhojen välistä yhteistyötä jatketaan muun muassa järjestämällä kerhojen yhteisiä tilaisuuksia. Tiedotus kerhojen välillä tapahtuu pääasiassa kerhojen puheenjohtajien kautta.

 

 

 

Yhteistyö LUMA-keskus Aallon ja valtakunnallinen LUMA-keskuksen sekä Espoon Matikkamaan kanssa jatkuu myös tulevana lukuvuotena. Myös Teknologiateollisuus, yritykset ja kirjankustantamot ovat yhteistyökumppaneita.

 

 

 

Sähköpostilistaa ja kerhon kotisivuja hyödynnetään kerhon sisäisessä viestinnässä, esimerkiksi tilaisuuksista tiedottaminen tapahtuu niiden välityksellä. Kotisivuja ja sähköpostilistaa kehitetään.

 

 

 

MAOL:iin ja MAOL-Espoo-kerhoon kuulumattomia opettajia pyritään tiedottamaan kerhon toiminnasta ja pyritään saamaan heitä mukaan MAOL:n toimintaan.

 

 

 

Kevätpäivät 2014

 

Kerho järjestää lauantaina 12.4.2014 kevätkoulutuspäivät Dipolissa, Otaniemessä. Kevätpäivien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaava projektiryhmä on aloittanut työskentelynsä tammikuussa 2013. Projektiryhmän avuksi tarvitaan kerholaisia talkootöihin varsinaisena koulutuspäivänä.

 

 

 

Aikataulu

 

Uusi hallitus laatii tarkemman toiminta-aikataulun. Tässä päälinjoja:

 

 

 

·         Syyskokous

 

·         Syksyn yo-kokeiden pisteytystilaisuudet

 

·         1 – 2 omaa tilaisuutta

 

·         Syys/kevätretki

 

·         Kevään yo-kokeiden pisteytystilaisuudet.

 

·         Yläkoulun matematiikkakilpailun parhaiden palkitseminen

 

·         Lukion rahastipendit matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa menestyneille ylioppilaille

 

 

 

Tällä kaudella toimintaa voidaan joutua keventämään kevätpäivien järjestelyjen vuoksi.