Teknologiateollisuus ry:n kannustuspalkintoja matemaattisten aineiden opettajille

Teknologiateollisuus ry palkitsee vuosittain matemaattisten aineiden opettajia kannustuspalkinnoin. Lisää tietoa sivulta http://www.maol.fi/koulutus/apurahat-ja-palkinnot/teknologiateollisuuden-100-vuotissaeaetioe
Kerho ottaa vastaan perusteltuja ehdotuksia palkinnon saajista maanantaihin 20.1.2014 mennessä osoitteeseen hallitus@maol-espoo.fi.