Opettajankoulutuslaitosten johtajien paneeli 22.4.2014 klo.15.00-16.30 Minerva torilla

 

 

Tervetuloa kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan!
Opettajankoulutuslaitosten johtajat esittävät paneelikeskustelussa
näkemyksiään opettajankouultuksen ajankohtaisista asioista
laitoksellamme, Minerva-torin keskusaukiolla (K226) tiistaina
22.4.2014  klo 15.00 – 16.30.
Ajatus on syntynyt yhteistyössä Aineopettajaliiton kanssa ja heidän
edustajiaan tulee myös paikalle rikastuttamaan tilaisuutta. Vaikka
painopiste voi tästä syystä olla hieman aineopettajuuden suunnassa,
myös muita opettajankoulutuksen
kannalta kiinnostavia kysymyksiä nousee varmasti esille – jollei
muuten  niin yleisökysymysten kautta.

Tervetuloa
Jukka Talvitie