toukokuu 2014

Kevätkoulutuspäivät Dipolissa 12.4.2014 onnistuivat hyvin!

Kiitokset kaikille koulutuspäiville osallistuneille ja etenkin talkoolaisille, jotka omalla työpanoksellaan mahdollistivat kevätkoulutuspäivien järjestämisen! Koulutuspäivien materiaaleja (esimerkiksi luentojen diaesityksiä ja linkkejä) löytyy osoitteesta http://kevatpaivat.maol-espoo.fi/info/materiaalit.html  

Lukiolaisten stipendit

MAOL-Espoo ry myöntää enintään 3 kpl maksimissaan 100 euron stipendiä matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa ansioituneille ylioppilaille. Stipendit myönnetään vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Stipendejä voidaan myöntää 1 kpl/lukio. Mainitse hakemuksessa opiskelijan nimi, yhteysopettajan nimi sekä sähköpostiosoite, koulu ja ylioppilaskokeissa saadut (lukiolta lähetetyt) pistemäärät. Myös muut kuin yo-kirjoitusansiot otetaan huomioon. Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 5.5.2014 sähköpostitse osoitteeseen hallitus@maol-espoo.fi.