MAOL ry:n valtakunnalliset syyskoulutuspäivät Joensuussa 5.-6.10.2018

MAOL ry:n valtakunnalliset syyskoulutuspäivät järjestettiin Joensuussa 5.- 6.10.2018.  Teemana oli Kokeile, innostu ja oivalla.

Professori Juha Oikkosen  Huomenna hän tulee: matematiikan sähköinen ylioppilaskoe luimistelee jo nurkan takana  -luento toi esiin luottavaisen näkökulman ensimmäisen matematiikan sähköisen yo-kokeen onnistuneeseen toteutukseen keväällä 2019. Teknisiä ongelmia on onnistuttu ratkaisemaan ja viimeisimmät ratkaisut matematiikan yo-kokeen sujuvoittamiseksi julkaistiin perjantaina 5.10.2018. Opettajat toivoivat vielä helppoja teknisiä ratkaisuja muun muassa arvosteltavien tehtävien valintaan ja ratkaistujen tehtävien määrän näkymiseen yo-kokelaalle. Toivottiin myös, että oppilas saisi ilmoituksen tekemättömistä tehtävistä ennen kokeen palauttamista.

Uuden opetussuunnitelman teemoista esiin nousi luennoissa ja työpajoissa muun muassa argumentointi (argument – driven inquiry). Luonnontieteiden opetussuunnitelmassa tavoitteena on ohjata oppilasta ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla. Tutkijaprofessori Mikko Kesosen työpaja Ihmetys ja argumentointi luonnontieteiden opetuksessa toi havainnollisesti esiin mitä tämä voisi tarkoittaa käytännössä. Työpajan osallistujat saivat koota havaintoaineiston tukemaan väitettään puhallusputken ammuksen optimaalisesta sijoittelusta. Erilaiset kokeelliset lähestymistavat joutuivat tämän jälkeen kriittiseen tarkasteluun –  ja olisiko yksi tutkimusryhmistä oivaltanut kokeellisen lähestymistavan hieman muita ryhmiä innovatiivisemmin. Tutkimusvälineet olivat yksinkertaiset. Samaa teemaa pohdittiin matematiikan näkökulmasta myös Markus Hähkiöniemen (FT) ja Dimitri Tuomelan Erilaiset ratkaisutavat, argumentaatio ja joustava matemaattinen ajattelu –luennossa.

Luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen pedagogiikka, mittausteknologia, matematiikkaohjelmistot, erilaiset mallinnusohjelmat, sähköiset oppimateriaalit ja ohjelmointi olivat aiempien vuosien tavoin näyttävästi esillä myös Joensuun koulutuspäivillä.

Espoolaisia opettajia näkyi Joensuussa mukavasti niin kouluttautujien joukossa kuin kouluttajinakin: Lauri Hellsten piti Geogebra-työpajoja ja Tero Toivainen luotsasi osallistujia Pythonin saloihin.

Vuoden matemaattisten aineiden opettajaksi valittiin Marika Toivola Raumalta.